Logo Brandwijzer
Logo De Zorg Brandveilig
Computer met applicatie
  • Logo Octaaf
  • Logo Crisislab
  • Logo COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
  • Logo Nieman
  • Logo Instituut Fysieke Veiligheid
Verzameling sfeerbeelden

Functies BrandWijzer

Uitgangspunten

Zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor het bieden van een veilige omgeving. Omdat er in de zorg specifieke brandveiligheidsrisico's zijn, zoals risicovol gedrag en een beperkte zelfredzaamheid van cliënten, patiënten en bewoners, is een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid de meest effectieve.

BrandWijzer is dé online applicatie om integraal risico's in te schatten en de samenhang en impact van maatregelen af te wegen. Zo komt u tot afgewogen keuzes in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen ervan. Zo ziet u in BrandWijzer op welke fase van een brand u uw aandacht moet richten. Of de benodigde ontruimingstijd ook daadwerkelijk beschikbaar is. Of met een gelijkwaardige maatregel ook een bepaald niveau van brandveiligheid bereikt kan worden.

De beknopte vragenlijst en het intelligente rekenmodel van BrandWijzer zijn ontwikkeld door experts van het IFV, Brandweer Nederland, Nieman Adviseurs, Octaaf Advies, het COT en Crisislab. In nauwe samenspraak met gebruikers en met steun van Brancheorganisaties zorg blijven zij er in de toekomst voor zorgen dat BrandWijzer de nieuwste inzichten bevat.

In het verantwoordingsdocument leest u hoe bepaalde keuzes en afwegingen in BrandWijzer zijn gemaakt.

Verzameling sfeerbeelden
Computer met applicatie
Dé online applicatie voor een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid

Contact

Bent u geïnteresseerd in BrandWijzer?

Neem dan contact op met: info@brandwijzer.nl.
Wij geven u graag meer informatie.